Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Az adatok kezelője a BI Consulting Kft.

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
E-mail cím: info@biconsulting.hu

 

Eseményekhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre
Az események résztvevőinek a jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, érdeklődési körök).

Adatkezelés célja
Az eseményen történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása, amelyet a regisztrációval ad meg.

Adatkezelés időtartama
Az események teljes lezárásáig, ideértve az utólagos értékeléseket és egyéb lezárási tevékenységeket.

Adatok megosztása támogatókkal és partnerekkel
A résztvevők egyes megadott adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, érdeklődési körök) a szervezők az események támogatóival és partnereivel megoszthatják, amennyiben a résztvevő ehhez a regisztráció során hozzájárult, vagy részt vesz a szervező és/ vagy a támogatók és partnerek által kezdeményezett, illetve bonyolított nyereményjátékon.

 

Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre
A hírlevélre jelentkezés során megadott adatok (név, cégnév, beosztás, e-mail cím).

Adatkezelés célja
Tájékoztatás jövőbeli eseményekről és rendezvényekről, felmérésekről, képzésekről és álláslehetőségekről.

Adatkezelés jogalapja
A felhasználó hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg és bármikor visszavonhat.

Adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Hozzáféréshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje ennek részleteit.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül visszavonhatja az adatok kezelésére korábban adott hozzájárulását, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.